Forord - Talentet i Thy

Foreword - Talentet i Thy

Hænderne er fugede og mørke af sol og arbejde. Som pløjemarken uden for vinduet. I skærende kontrast til de glatte, hvide æg. Åge står i døren hos min faster og onkel. Forinden har han ringet, som han altid gør, og spurgt om de mangler æg. ”Æggemanden fra Koldby” kalder de lokale ham, for Åge bruger det meste af sin tid på at forsyne sine naboer med æg. ”Vi må hjælpe hinanden, hvor vi kan”, siger han, hvis nogen spørger hvorfor.

Om Åge er verdens bedste nabo, ved jeg ikke. For gavmildhed kan ikke måles i antallet af æg. Alligevel har Åge gjort indtryk på mig. Måske fordi hans æg er symbolet på den omsorg, hjælpsomhed og forpligtigelse, som er kimen i den lokale sammenhængskraft. Hans talent er åbenlyst, men har intet navn, for nok er godt naboskab en dyd, men det er ikke en OL-disciplin. I en verden, hvor sensationerne hyldes og anerkendelse ofte måles i klapsalver og likes, har det gjort mig nysgerrig. Hvad er talent egentlig? Hvordan kommer det til udtryk? Og hvor?

I Thy har jeg mødt en mentalitet, der hylder ydmyghed og hårdt arbejde. ”Vi er født i modvind,” som de siger heroppe. Og de har ret. Thy er formet af havet og vinden. Som en ø. Afsondret. Rå. Og storslået. Midtimellem klitter, træer, marker og kyst lever talentet. I mennesker og natur. Og jeg har fået lov at komme helt tæt på. Jeg har mødt Cathrine la Cours, der står på vandski, løber og rider. Selvom hun er blind. Margith Graversen, der aldrig kunne drømme om at udsætte andres behov til i morgen. Når hun sidder som vågekone. Og Jonas Vingegaard Rasmussen der møder kl. 6.00 på Hansholm Havn for at filetere fisk. Samtidig med at han kører for cykellandsholdet. Jeg har set solen gå ned over Agger og skyerne danse over klitheden.

Jeg har alt for ofte vendt blikket ud mod verden for at se talent udfolde sig. Det inspirerende. Det smukke. Det overraskende. Og glemt hvem der kommer med æggene. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste. Med bogen vil jeg hylde det lokale talent. Talentet i Thy. For kombinationen af vesterhavsmentalitet og barske landskaber gør Thy til ét af de mest spektakulære steder, jeg til dato har sat mine fødder - i Danmark og i Verden.

His hands are burrowed and darkened by sun and hard labour. Just like the fields outside the window, in a glaring contrast with the smooth, white eggs. Åge Langvad stands in the doorway at my aunt and uncle’s place. He called before arrival, as he always does, and asked if they need eggs. ”The eggman from Koldby” the locals call him, because Åge Langvad spends most of his time supplying eggs to his neighbours. ”We must help each other when we can,” he says when asked why he does it.

I can’t say if Åge Langvad is the world’s best neighbour, because generousity cannot be measured in eggs. Nevertheless, Åge Langvad has left an impression with me. Perhaps because his eggs are the symbol of the care, helpfulness and obligation that is the seed of local coherence. His talent is obvious, but bears no name; being neighbourly may be a virtue, but an Olympic discipline it is not. In a world of sensationalism where acclaim is usually measured in claps and likes I am curious: What is talent, really? How it is expressed, and when?

In the area of Thy I discovered a mentality that celebrates humility and hard work. ”We are born in headwind,” they say up here. And they’re right: Thy has been shaped by the ocean and the wind. Like an island. Raw. And grandiose. Between dunes, trees, fields, and coastline the talent is alive. In man and nature. And I have been allowed to come close. I have met Cathrine la Cours, who runs and rides water ski and horseback, despite her blindness. Margith Graversen, who would never dream of disregarding the needs of others in her role as a hospice nurse. And Jonas Vinge Rasmussen, who comes in at 6:00 a.m. to filet fish at Hanstholm Harbour, while being a national team road cyclist. I have seen the sunset over Agger village and watched the clouds dance above the dune heaths.

Too often I have looked abroad to see talent unfold: the inspirational, the beautiful and surprising. And I forgot who was bringing the eggs. I believe I’m not the only one. With this book I wish to celebrate the local talent, the talent of Thy. This combination of coastal mentality and rugged landscapes makes Thy one of the most spectacular places I have visited – in Denmark and the World.Using Format